About Me

Tôi bắt đầu tìm hiểu Digital Marketing từ năm 2010, Bắt đầu từ những kiến thức cơ bản về SEO, Adwords, Facebook…tôi đã tích luỹ cho mình khá nhiều kinh nghiệm để có thể Quản lý, vận hành các  dự án Digital Marketing tổng thể. Đồng thời với khả năng  thích nghi nhanh, kinh nghiệm và các mối quan hệ trong quá trình làm việc tôi có thể xử lý các vấn đề khó trong quá trình triển khai dự án cũng như cuộc sống.

#WORDPRESS #SEO #GOOGLE ADS #FACEBOOK ADS
#HTML #EMAIL MARKETING #AUTOMATION MARKETING

Perspiciatis voluptate proident quis, distinctio assumenda senectus impedit tempora, tristique. Ante eum voluptas velit.

1880-124-1024